zoeken | portals | berichten | aanmelden | login
Bureau Aardewerk
Al sinds 2000 krijgen alle klanten van Dunea Duin & Water bij hun jaarafrekening de vraag of zij willen bijdragen aan een project van Simavi voor veilig water in ontwikkelingslanden. In opdracht van Dunea realiseerde Bureau Aardewerk, in samenwerking met Simavi, een documentaire die laat zien wat er dankzij de gulle giften gerealiseerd is.