zoeken | portals | berichten | aanmelden | login
Minister van Engelshoven wil meer ruimte voor autonomie van makers '
Vandaag presenteerde minister van Engelshoven haar ‘Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021 – 2024’ Bij haar visie op Film wordt duidelijk dat ze wil inzetten op films en audiovisuele producties met een sterke signatuur van de maker. Waarvoor “meer ruimte nodig is voor de ontwikkeling van scenario’s en filmplannen”. Daarnaast wil ze een breed pakket aan maatregelen gaan invoeren “om de eigenzinnigheid en kwaliteit van de Nederlandse films te bevorderen”. Zo vindt ze het “belangrijk dat filmmakers los van productie(dwang) kunnen experimenteren met nieuwe vormen en kunnen werken aan hun eigen signatuur.” Hierbij legt ze de nadruk op scenario en regie. Ze vraagt het Filmfonds om “meer ruimte te creëren voor de ontwikkeling van filmprojecten en de autonomie van makers – scenaristen, regisseurs en onafhankelijke filmproducenten -, en de regelingen zo in te richten dat productiedwang afgeremd wordt” en “scherpe keuzes te maken bij de kwaliteit van producties en de lijn ‘meer geld voor minder films‘ voort te zetten.”

lees meer (ddg)