zoeken | portals | berichten | aanmelden | login
Filmfonds verdubbelt budget distributie en filmactiviteiten naar 2 miljoen'
Werd het budget voor distributie in 2018 – ondanks het wegvallen van de bijdrage van filmdistributeurs en bioscoopexploitanten op basis van het BTW-convenant – nog op gelijk niveau gehouden, nu kiest het Filmfonds ervoor het budget vanaf 2019 te verdubbelen naar € 2 miljoen. Daarmee wordt een extra impuls gegeven aan vergroting van de diversiteit van het aanbod, versterking van de positie van films van eigen bodem én vergroting van de zichtbaarheid ervan. Op hoofdlijnen worden de wijzigingen in de aanvraagmogelijkheden hieronder toegelicht.

lees meer (nbf)