zoeken | portals | berichten | aanmelden | login
Actualisering beleid en regelgeving Filmfonds 2019'
Zoals afgesproken in het regeerakkoord investeert dit Kabinet extra in cultuur en erfgoed. In dit kader ontvangen ook de cultuurfondsen een deel van de additionele middelen om talentontwikkeling, vernieuwing en internationalisering extra te kunnen stimuleren.

lees meer (nbf)