zoeken | portals | berichten | aanmelden | login
Interessant commentaar van prof. dr. Bernt Hugenholtz bij Soof 2 uitspraak'
Prof. dr Bernt Hugenholtz, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (IViR), geeft in het tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht – Ami nummer 2018/5 – juridisch verklarend commentaar op de uitspraak van de Geschillencommissie over Soof 2. Hij gaat hierbij in op de overwegingen van de commissie. Dit is met name interessant met betrekking tot de evaluatie van het nieuwe Auteurscontractenrecht.

lees meer (filmzaken)